വിഭാഗങ്ങൾ: വാര്ത്ത

പേജ് 2020 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും 20; പിസിബി ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 

The fifth release of the പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (പേജ്) is set to start on ഫെബ്രുവരി 20. ദി പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) reported the calendar of the up and coming season on Wednesday which will be played until March 22. ഒരു തുക 34 matches will be played crosswise over four urban areas and without precedent for its history, the entire of പേജ് will happen in പാകിസ്ഥാൻ.

 

കറാച്ചി, ലാഹോർ, റാവൽപിണ്ടി, ഒപ്പം മുൽടാൻ will have the matches this season. It is not yet clear however what a number of abroad players visit the nation. The ongoing ശ്രീ ലങ്ക arrangement should make ready however for progressively outside players to make a trip to പാകിസ്ഥാൻ to play in the പേജ്. To the extent the calendar is concerned, the shielding champions ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ will confront the ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡ് in the competition opener after a sparkling opening function.

 

കറാച്ചി ഒപ്പം ലാഹോർ to have the പേജ് end of the season games

ശേഷം 30 matches in the class organize, കറാച്ചി will have the principal qualifier to be played on March 17 after which the party will totally move to ലാഹോർ. The last is booked to occur on March 22. ദി PCB Chairman Ehsan Mani was charmed that the entire പേജ് will be played in പാകിസ്ഥാൻ at long last. He emphasized that he had no questions about the equivalent after ശ്രീ ലങ്ക played an entire visit to the nation.

 

“In the wake of taking ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് back to പാകിസ്ഥാൻ, facilitating of the whole HBL. പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് is our other significant accomplishment. I never had any questions it was പാക് group and ought to be played before home groups. We had made this pledge to the individuals of പാകിസ്ഥാൻ toward the finish of a year ago’s an occasion and I am satisfied today we have declared the occasion plan with four focuses to share the 34 occasion coordinates between them,” ഇഹ്സാൻ മണി said in an official articulation.

 

To the extent the dispersion of matches to the settings is concerned, The നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയംകറാച്ചി will play hosts to 9 നിന്നു 34 മത്സരങ്ങൾ. Generally, a number of matches (14) will be played in ലാഹോർ സമയത്ത് മുൽടാൻ ഒപ്പം റാവൽപിണ്ടി will have 3 ഒപ്പം 8 matches separately.

 

പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (പേജ്) 2020 പട്ടിക:

ദിവസം തീയതി മാച്ച് കാലം (IS)
വ്യാഴാഴ്ച 20-ഫെബ്രുവരി Quetta Gladiators vs Islamabad United 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 21-ഫെബ്രുവരി കറാച്ചി കിംഗ്സ് പെശവാര് ജല്മി വേഴ്സസ് 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 21-ഫെബ്രുവരി ലാഹോർ കലംദര്സ് മുൽടാൻ സുൽത്താന്മാരുടെയോ വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 22-ഫെബ്രുവരി Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 22-ഫെബ്രുവരി Islamabad United vs Multan Sultans 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 23-ഫെബ്രുവരി കറാച്ചി കിംഗ്സ് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ വേഴ്സസ് 2:30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 23-ഫെബ്രുവരി ലാഹോർ കലംദര്സ് ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ബുധനാഴ്ച 26-ഫെബ്രുവരി Multan Sultans vs Peshawar Zalmi 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വ്യാഴാഴ്ച 27-ഫെബ്രുവരി Islamabad United vs Quetta Gladiators 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 28-ഫെബ്രുവരി മുൽടാൻ സുൽത്താന്മാരുടെയോ വേഴ്സസ് കറാച്ചി കിംഗ്സ് 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 28-ഫെബ്രുവരി പെഷവാർ ജല്മി ലാഹോർ കലംദര്സ് വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 29-ഫെബ്രുവരി Multan Sultans vs Quetta Gladiators 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 29-ഫെബ്രുവരി Islamabad United vs Peshawar Zalmi 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 1-മാർ ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് കറാച്ചി കിംഗ്സ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
തിങ്കളാഴ്ച 2-മാർ പെഷവാർ ജല്മി വേഴ്സസ് കറാച്ചി കിംഗ്സ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ചൊവ്വാഴ്ച 3-മാർ ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ ലാഹോർ കലംദര്സ് വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ബുധനാഴ്ച 4-മാർ ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡ് ലാഹോർ കലംദര്സ് വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വ്യാഴാഴ്ച 5-മാർ Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 6-മാർ കറാച്ചി കിംഗ്സ് മുൽടാൻ സുൽത്താന്മാരുടെയോ വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 7-മാർ Peshawar Zalmi vs Islamabad United 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 7-മാർ ലാഹോർ കലംദര്സ് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 8-മാർ Multan Sultans vs Islamabad United 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 8-മാർ ലാഹോർ കലംദര്സ് വേഴ്സസ് കറാച്ചി കിംഗ്സ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ചൊവ്വാഴ്ച 10-മാർ ലാഹോർ കലംദര്സ് പെശവാര് ജല്മി വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ബുധനാഴ്ച 11-മാർ Quetta Gladiators vs Multan Sultans 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വ്യാഴാഴ്ച 12-മാർ കറാച്ചി കിംഗ്സ് ലാഹോർ കലംദര്സ് വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 13-മാർ Peshawar Zalmi vs Multan Sultans 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ശനിയാഴ്ച 14-മാർ കറാച്ചി കിംഗ്സ് ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 15-മാർ മുൽടാൻ സുൽത്താന്മാരുടെയോ ലാഹോർ കലംദര്സ് വേഴ്സസ് 2.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 15-മാർ ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ വേഴ്സസ് കറാച്ചി കിംഗ്സ് 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ചൊവ്വാഴ്ച 17-മാർ യോഗ്യത 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ബുധനാഴ്ച 18-മാർ എലിമിനതൊര് 1 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
വെള്ളിയാഴ്ച 20-മാർ എലിമിനതൊര് 2 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി
ഞായറാഴ്ച 22-മാർ ഫൈനൽ 7.30 പ്രധാനമന്ത്രി

അദ്മിനദ്മിനന്ഫ്

Share
Published by
അദ്മിനദ്മിനന്ഫ്
Tags: പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ്പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (പേജ്) 2020 പട്ടിക

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

 • വാര്ത്ത

ദി 10 വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്‌പോർട്‌സ് ഇവന്റുകൾ

The majority of the population from all over the world take interest to watch different

1 month ago
 • കളിക്കാർ
 • പ്സ്ല് ടീമുകൾ
 • ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ
 • ടീമുകൾ

ഖുര്രമ് മൻസൂർ | പ്സ്ല് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ ടീം 2020 കളിക്കാരന്

ഖുര്രമ് മൻസൂർ മുഴുവൻ പേര്: ഖുറാം മൻസൂർ ജനിച്ചു: ജൂണ് 10, 1986, കറാച്ചി, സിന്ധ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം: 33 വർഷം 257 ദിവസങ്ങളിൽ…

5 months ago
 • കളിക്കാർ
 • പ്സ്ല് ടീമുകൾ
 • ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ
 • ടീമുകൾ

പോൾ ബീജേപി | പ്സ്ല് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ ടീം 2020 കളിക്കാരന്

ബീജേപി പോൾ മുഴുവൻ പേര്: കീമോ മണ്ടേല ആംഗസ് പോൾ ജനനം: ഫെബ്രുവരി 21, 1998, ഗയാന നിലവിൽ പ്രായം: 22 years 1

5 months ago
 • കളിക്കാർ
 • പ്സ്ല് ടീമുകൾ
 • ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ
 • ടീമുകൾ

അസം ഖാൻ | പ്സ്ല് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ ടീം 2020 കളിക്കാരന്

അസം ഖാൻ പൂർണ്ണ പേര്: ആസാം ഖാൻ ജനിച്ചു: 10 ഓഗസ്റ്റ് 1998 കറാച്ചി നിലവിൽ പ്രായം: 21 വർഷം 194 ദിവസം(ങ്ങള്) Major

5 months ago
 • കളിക്കാർ
 • പ്സ്ല് ടീമുകൾ
 • ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ
 • ടീമുകൾ

സൊഹൈൽ ഖാൻ | പ്സ്ല് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ ടീം 2020 കളിക്കാരന്

സൊഹൈൽ ഖാൻ മുഴുവൻ പേര്: സൊഹൈൽ ഖാൻ ജനിച്ചു: മാര്ച്ച് 6, 1984, മലകംദ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസ് നിലവിൽ പ്രായം: 35 വർഷം…

5 months ago
 • കളിക്കാർ
 • പ്സ്ല് ടീമുകൾ
 • ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ
 • ടീമുകൾ

ത്യ്മല് മിൽസ് | പ്സ്ല് ക്വെട ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ ടീം 2020 കളിക്കാരന്

ത്യ്മല് മിൽസ് മുഴുവൻ പേര്: ടൈമൽ സോളമൻ മിൽസ് ജനിച്ചു: ആഗസ്റ്റ് 12, 1992, ദെവ്സ്ബുര്യ്, യോർക്ക്ഷെയർ നിലവിൽ പ്രായം: 27 years 192

5 months ago