https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn ಡೈಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸುದ್ದಿ 2020 || ಸ್ಥಳಗಳು | ಸ್ವರೂಪ | ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳು | ಭವಿಷ್ಯಗಳು | ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು Sun, 01 ಮಾರ್ 2020 16:10:16 +0000 hourly 1 HTTPS://wordpress.org/?v=5.4.2 By: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ | PSL ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-414 Sun, 01 ಮಾರ್ 2020 16:10:16 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-414-kn […] ಸಂಬಂಧಿತ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: ಲ್ಯೂಕ್ Ronchi | PSL ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-411 Sun, 01 ಮಾರ್ 2020 16:01:03 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-411-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: Khushdil ಶಾ | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-359 Sun, 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:50:05 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-359-kn […] ಪೇಶಾವರ Zalmi, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: ಮಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ | PSL ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-358 Sun, 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:49:42 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-358-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: ಮೊಹಮ್ಮದ್ Hasnain | PSL ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-352 Sun, 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:45:40 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-352-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: Tymal ಮಿಲ್ಸ್ | PSL ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-347 Sun, 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:41:49 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-347-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: ಸೋಹಿಲ್ ಖಾನ್ | PSL ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-346 Sun, 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:40:58 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-346-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: Arish ಅಲಿ ಖಾನ್ | PSL ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-321 Mon, 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 16:43:59 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-321-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: ಉಮರ್ ಅಕ್ಮಲ್ | PSL ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-292 Mon, 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:52:59 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-292-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: ಅಹ್ಮದ್ Shehzad - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-287 Mon, 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:40:19 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-287-kn […] ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್ 19s, ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. […]

]]> By: ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾದಿರ್ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-222 Tue, 04 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:57:51 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-222-kn […] ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಅಲೆನ್ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-217 Mon, 03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 13:56:13 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-217-kn […] ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂಡರ್ 19s, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: ಅವರು Rohail | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-213 Mon, 03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 12:25:44 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-213-kn […] ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, […]

]]> By: ರವಿ ಬೋಪಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-206 Sun, 02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 12:07:40 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-206-kn […] ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: Rilee Rossouw | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-203 Sat, 01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 19:07:04 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-203-kn […] ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡರ್ 19s, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: ಜೀಶನ್ ಅಶ್ರಫ್ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-199 Sat, 01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 16:36:33 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-199-kn […] ದಕ್ಷಿಣ ಪಂಜಾಬ್,ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: Moeen ಅಲಿ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-184 Fri, 31 ಜನವರಿ 2020 19:03:10 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-184-kn […] ವರ್ಸೆಸ್ಟರ್ಷೈರ್, ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. […]

]]> By: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-182 Fri, 31 ಜನವರಿ 2020 17:33:05 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-182-kn […] ತಂಡಗಳು: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, […]

]]> By: ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-167 Thu, 30 ಜನವರಿ 2020 13:29:33 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-167-kn […] ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ A, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್ 19s, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್ 19s ಉಳಿದ […]

]]> By: ಅಲಿ ಶಫಿಕ್ | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-163 Thu, 30 ಜನವರಿ 2020 13:17:02 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-163-kn […] ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 19s, ಲಾಹೋರ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಳಿಯರು, […]

]]> By: ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-161 Wed, 29 ಜನವರಿ 2020 16:29:08 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-161-kn […] ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್ 19s, ಪೇಶಾವರ […]

]]> By: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-147 Tue, 28 ಜನವರಿ 2020 15:43:19 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-147-kn […] ಲಾಹೋರ್ Qalandars, ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್, […]

]]> By: ಶಾಹಿದ್ ಆಫ್ರಿದಿ | PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-145 Tue, 28 ಜನವರಿ 2020 14:10:58 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-145-kn […] Renegades, PSL ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ನಾರ್ಥ್, ಪೇಶಾವರ […]

]]> By: Seekkuge ಪ್ರಸನ್ನ | PSL ಲಾಹೋರ್ Qalandars ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-136 Sun, 26 ಜನವರಿ 2020 11:53:11 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-136-kn […] ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 2020 […]

]]> By: ಸಮಿತ್ ಪಟೇಲ್ | PSL ಲಾಹೋರ್ Qalandars ತಂಡ 2020 ಆಟಗಾರ - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-100 Tue, 21 ಜನವರಿ 2020 14:51:41 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-100-kn […] ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಓದು:- ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ PSL 2020 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ […]

]]> By: ಪುಟ 2020 ಆಟಗಾರರು | ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಹೆಸರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ & ವರ್ಗಗಳು - ಎಚ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ https://hdsportsnews.com/2020/01/06/multan-sultans-team-squad-multan-sultans-team-list-psl-squad/?lang=kn#comment-94 Mon, 20 ಜನವರಿ 2020 16:22:55 +0000 https://hdsportsnews.com/?p=942#comment-94-kn […] ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ 2020 ಆಟಗಾರರು […]

]]>